Informaţii generale despre sistemul nostru de sugestii si sesizari in cadrul companiei CICOM SRL

Respectarea reglementărilor legale și a regulilor interne, precum și a principiilor stabilite în Codul nostru de conduită are prioritate maximă pentru CICOM SRL. Succesul companiei noastre se bazează pe integritate și conformitate. Pentru a îndeplini aceste standarde, este important să identificam potențialele abateri ale angajaților și să le oprim. Prin urmare, am incredintat Comitetului pentru Sesizari (GGC) (Grievance and Gender Committee) sa opereze in numele nostru un Sistem de sesizari / Whistleblower system impartial si confidential.

Un pilon-cheie al Sistemului nostru pentru avertizorii de integritate este principiul echității procedurale. De asemenea, acesta garantează cea mai mare protecție posibilă pentru avertizori, persoanele implicate și angajații care contribuie la investigarea abaterilor raportate. Acesta include, de asemenea, oferirea posibilitatii de raportare și comunicare anonimă. Vă asigurăm ca nu luam masuri pentru a identifica avertizorii anonimi, cu exceptia situatiei in care utilizează în mod abuziv sistemul nostru de sesizari. Represaliile avertizorilor de integritate și ale tuturor persoanelor care contribuie la investigațiile de la CICOM SRL nu vor fi tolerate. Persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea încălcării. Investigațiile se vor desfășura cu cea mai mare confidențialitate. Informațiile vor fi prelucrate intr-un proces independent, imparţial, prompt şi confidential.

Cum procesăm raportul dvs.?

Colegii calificați și experimentați al Comitetului pentru Sesizari examinează fiecare raport pentru posibile abateri comise de un angajat al CICOM SRL și îl urmăresc în mod sistematic. În primul rând, veți primi o confirmare de primire. Comitetul vă evaluează apoi raportul. Aceasta include colectarea de fapte în special de la denunțător. Numai în cazul în care această evaluare inițială indică motive de suspiciune a unei încălcări, va fi demarată o anchetă de către o unitate de anchetă dedicată. Ulterior, rezultatele anchetei vor fi evaluate de către comitet și vor fi recomandate măsurile corespunzătoare. Informații despre starea* și rezultatul procedurii vă vor fi furnizate fără întârzieri nejustificate.

* Timpul de procesare variază în funcție de obiectul procedurii

Aveți vreo plangere sau sesizare cu provire la o abatere a unui angajat al CICOM SRL?

Dacă aveti o sesizare cu privire la o abatere al unui angajat al CICOM SRL vă rugăm să contactati sesizari@cicomicecream.ro. Vă rugăm să înțelegeți că, din păcate, Sistemul de Sesizari nu poate procesa reclamațiile clienților.

Transmiterea unui raport către Sistemul nostru de Sesizari (GGC)

Sistemul de avertizori de integritate oferă diverse canale pentru a raporta potențialele abateri ale angajaților, care permit o revizuire rapidă și o reacție a companiei noastre, dacă este necesar.

Linie telefonică

Puteţi raporta informaţii prin intermediul următorului număr de telefon:
+ 0245 615 122

E-mail al Comitetului de Sesizari (GGC)

Puteţi contacta Comitetului de Sesizari (GGC) prin intermediul următoarei adrese de e-mail: sesizari@cicomicecream.ro

Adresa poștală:

Calea Ialomitei 3A,
Targoviste, Dambovita, Romania, 130142
Pentru mai multe detalii va putem pune la dispozitie procedura noastra adoptata la nivel de companie privind mecanismul de Sesizari si Sugestii.